Prohlášení o ochraně osobních údajů

  1. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, číslo ISIC karty) správcem IFMSA Česká republika, se sídlem Senovážné náměstí 28, 11647, Praha 1, Česká republika. IČ:00676462 (a členy této organizace) pro účel stanovený níže. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
  2. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány pro účely evidence zájemců o psaní Národního jazykového testu, jejich pozdější kontakt a zasílání informačních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 6 (šest) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
  3. IFMSA Česká republika prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.